GDPR

Personoplysninger er alle typer af oplysninger, der kan henføres til dig.
Når du er registreret i vores database, indsamler og behandler vi alle dine personlige oplysninger.
De forskellige data behandles med henblik på at fremsende:
• Nyhedsmails
• Markedsføringsinformation via e-mail
Dine oplysninger gennemgås løbende, og oplysninger der ikke længere er relevante slettes. Konstateres fejl, rettes de.
Det forudsættes, at du ved tilmelding til Skjold Burne Ballerup’s nyhedstjenester frivilligt oplyser visse personoplysninger, så vi kan fremsende relevante nyhedsmails m.v.
Disse oplysninger indsamler vi:
Kontaktoplysninger
• Navn
• E-mail adresse

SIKKERHED FOR PERSONOPLYSNINGER
Vi har sikret os mod at dine oplysninger både teknisk og organisatorisk:
• Hændeligt eller ulovligt bliver slettet
• Offentliggøres
• Går tabt
• Bliver forringet eller forvansket
• Kommer uvedkommende til kendskab
• Bliver misbrugt
• Behandles i strid med lovgivningen
Personoplysningerne opbevares kun på beskyttede og sikre servere inden for EU. Vi kan dog i praksis ikke beskytte dine data med fuldstændig sikkerhed, hvis nogen lykkes at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og tiltvinger sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at undgå at uvedkommende får adgang til dine oplysninger.

FORMÅLET MED INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Skjold Burne Ballerup indsamler dine oplysninger for at kunne tilmelde dig og levere dig:
• Nyhedsmails
• Markedsføring via e-mail
Vi opbevarer kun dine personoplysninger til brug ved ovennævnte formål, så længe du er tilmeldt, ved framelding slettes disse oplysninger indenfor én måned.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dog videregives de, hvis der er lov- eller myndighedskrav, som ikke kan omgås.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kunne ske, hvis du giver samtykke til det.
DINE RETTIGHEDER OM PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING AF DEM
Du kan få information om, hvilke personoplysninger Skjold Burne Ballerup har om dig. Du kan også gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Endvidere kan du tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver brugt oplysninger om dig, hvis de oplysninger, der bruges om dig, er forkerte eller vildledende, og du har ret til at få dem ændret eller slettet.
Senest én måned efter du har bedt om udlevering, ændring eller sletning af dine data udleverer Skjold Burne de ønskede data, retter dem eller sletter oplysningerne. Når oplysningerne er blevet udleveret, kan du tidligst få oplysninger igen efter seks måneder.
Henvendelse herom sker til ballerup@skjold-burne.dk. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 285. sal, 1300 København K.
Hvis du ikke længere vil modtage nyhedsbreve m.v. fra Skjold Burne Ballerup, kan du benytte vores mail ballerup@skjold-burne.dk til at begære oplysningerne slettet eller rettet. Skjold Burne Ballerup vil efterfølgende slette eller retter dine oplysninger inden for én måned.
Spørgsmål om Skjold Burne Ballerups behandling af dine personoplysninger kan du rette til Skjold Burne Ballerup på mail ballerup@skjold-burne.dk.